شبکه های اجتماعی

خدمات شبکه های اجتماعی


خدمات مدیریت شبکه اجتماعی تلگرام


اضافه کردن اعضای واقعی برای کانال و گروه ها
⬤ تحلیل رقبا
⬤ تدوین استراتژی
⬤ برنامه ریزی پست ها
⬤ طراحی قالب پست ها
⬤ تولید محتوای مناسبتی
⬤ طراحی و آماده سازی پست ها
⬤ پاسخگویی به کامنت ها
⬤ بارگذاری پست ها
⬤ ارائه مشاوره برای تبلیغ در سایر صفحات
⬤ گزارش دهی ماهیانه

خدمات مدیرت شبکه اجتماعی اینستاگرام


⬤ تحلیل رقبا
⬤ اضافه کردن فالوور واقعی
⬤ تدوین استراتژی
⬤ راه اندازی سیستم اتوماسیون برای جذب فالور ها
⬤ ۲۴ ساعت / ۷ روز هفته
⬤ برنامه ریزی پست ها
⬤ طراحی قالب پست ها
⬤ طراحی پست ها
⬤ بارگذاری پست ها
⬤ تولید و بارگذاری پست های مناسبتی
⬤ ارائه مشاوره برای تبلیغ در سایر صفحات
⬤ حذف اسپم ها
⬤ پاسخگویی به کامنت ها
⬤ عکاسی
⬤ اینفوگرافی
⬤ تولید ویدئو موشن گرافی
⬤ استاپ موشن
⬤ گزارش ماهیانه
⬤ و موارد بیشتر...

ارائه خدمات بیش از 30 شبکه اجتماعی توسط ممبری